Ondřej Fibich

  Krty- kouzelné sousedství dvou obcí Krtů a Hradce vytváří nejen harmonii v krajině, ale i určité napětí. Již ve 13. století se hlásí Krty jako majetek strakonických Johanitů.
  V té době byl znám zdejší kristalický vápenec, který sloužil k výstavbě středověkých a později i novověkých panských staveb. Do toho místa zamířil i slavný renesanční stavitel a strakonický občan Tomasso Rossi alias Tomáš Červený, aby zde lámal kámen a pálil vápno pro stavbu rožmberské Kratochvíle. Při těžení se často poruší geologické poměry v podloží a tak tu někdy kolem roku 1589 vytryskl pramen. Tomáš u něj vztyčil sloup s plastikou anděla.
  O sto let později toto místo jmenuje historik Bohuslav Balbín: "Takový pramen, vykopaný pod vedením a na příkaz anděla, je na strakonickém panství rytířů maltézanů u vsi Krtů." Ovšem toto místo nebylo nikdy zasvěcené nějakému patronovi a tak jej místní nazvali po prostu Bělička. Mnozí hledali původ tohoto jména, až jsem jej jako spisovatel pracující s jazykem našel ve staré češtině. Slovo "zbel" znamená studánku zpevněnou dřevem, případně vytvořenou vsazením dutého pařezu. No a zdrobnělina zní Zbelička, která k nám doputovala skrze staletí ve tvaru Bělička.

zpátky