nazpět


cisar karel iv Letos oslavujeme sedmisté výročí narození císaře Karla IV, řečeného Otec vlasti. Nedávno byl dokonce v nějaké anketě zvolen „Největším Čechem“. A tak mě napadlo podívat se, kolik že té české krve v jeho žilách kolovalo. No, zřejmě půlka té lucemburgské a půlka té přemyslovské, nechalo by se říci. Jenomže kolik české krve byla půlkou té krve přemyslovské?

Již ve škole jsme si mohli povšimnout, že si naši panovníci s oblibou brali německé princezny a my se jim nemůžeme příliš divit. Potřebovali totiž silné spojence a těch Němců bylo okolo přece jen trochu více. Podívejme se na linii, vedoucí od Přemysla Oráče ke Karlovi IV. Vynechám mytologii, tedy Přemysla, Nezamysla, Mnatu, Vojena, Vnislava, Křesomysla a Neklana, protože o těch nikdo nic (kromě Jiráska) neví.
První Přemyslovec, který je historicky prokazatelný, byl Hostivít. Jeho ženu sice také neznáme, ale předpokládejme pro začátek, že oba byli Češi jako poleno. Jejich syn Bořivoj, který se narodil někdy kolem roku 853, byl tedy stoprocentní Čech.
Pojal však za ženu Ludmilu z rodu Pšovanů či Srbů a tím pádem jejich syn Vratislav I. už byl Čechem polovičním. A tak to šlo rychle dál. Vratislav pojal za choť Dragomíru ze Stodor, tedy z Lutice. To byla ta, co nechala zabít svou tchýni Ludmilu. Jejich syn Boleslav I. nechal zase zabít svého bratra Václava a se svou ženou Biagotou splodil syna Boleslava II.
Tomuhle Boleslavovi kolovala v žilách už pouze osmina české krve. Jeho manželka Emma Franská (z Frankenlandu) mu roku 980 povila syna Oldřicha. Ten už měl v žilách jen polovinu z té osminy svého otce.

O Oldřichově ženě víme pouze to, že byla neplodná. A tak Oldřich udělal to nejlepší co mohl. Vraceje se z lovu, zmocnil se jisté Boženy Křesinovy, peroucí v potoce své roucho. Ta mu poté povila roku 1003 Břetislava I. a tak vlila do žil Přemyslovců opět polovinu své české krve. Tím ale přísun českých genů ze strany manželek vladařů Karlovy linie definitivně končí.
Břetislav I. plodí s Juditou ze Schweinfurtu Vratislava II., ten se Svatavou Polskou Vladislava I. a ten zase s Richenzou z Bergu Vladislava II.
Syn Vladislava II a Judity Durynské, Přemysl Ottokar I., je geneticky Čechem již z méně, než 3.5%. Ze spojení Přemysla I. a Konstancie Uherské se narodil Václav I. a z jeho manželství s Kunhutou Štaufskou vzešel Přemysl Ottokar II. Jeho syn Václav II. se narodil matce Kunhutě Uherské. A konečně z manželství Václava II. a Guty Habsburské se rodí roku 1292 Eliška, zvaná Přemyslovna. Matematicky koluje v jejích žilách 0.2% české krve.

Takže takhle se ta věc má. Pokud by jste to chtěli vědět úplně přesně, musel by se zkoumat český podíl genů u těch německých, polských a uherských princezen, ale z toho bych se já zvencnul a historika by to asi nenapadlo, protože všechno mohlo být ještě úplně jinak! Známe ženy, raději nedomýšlet.

A vlastně je to úplně jedno. Karel IV, král Čechů a Němců a císař Svaté říše římské byl velký vizionář, který většinu svých vizí také naplnil, i když jeho plán na výstavbu Nového města pražského byl dovršen až po dalších mnoha stech letech, ve století devatenáctém. A také to nebylo zadarmo, dnes by se řeklo, že všechnu tu krásu museli zaplatit daňoví poplatníci a mnohým se to tenkrát samozřejmě hrubě nelíbilo. Ale za všechno to, co nám po Karlovi zůstalo, by mu měli být všichni Češi a nejen oni vděčni. Škoda, že už v tom nikdo po něm vážněji nepokračoval.

Poslední poznámka. Ty údaje v následné tabulce si může každý vyhledat na internetu. Brzy přijde doba, kdy budeme mít možnost dohledat historické údaje v digitálních matrikách o své vlastní rodině, daleko do minulosti. Leckterý "národovec" bude možná překvapen, kolik té "české" krve v jeho žilách vlastně vůbec koluje.

Štěpán Kadlec
administrátor

Potomek Narozen Rodiče Čech %
Karel IV 1316 Jan Lucemburgský / Eliška Přemyslovna 0.10
Eliška 1292 Václav II / Guta Habsburgská 0.21
Václav II 1271 Přemysl Ottokar II / Kunhuta (Uherská) 0.42
Přemysl Ottokar II 1233 Václav I / Kunhuta Štaufská (říšskoněmecký rod Štaufů) 0.84
Václav I 1205 Přemysl Ottokar I / Konstancie Uherská 1.68
Přemysl Ottokar I 1167 Vladislav II / Judita Durinská 3.35
Vladislav II 1110 Vladislav I / Richenza z Bergu 6.70
Vladislav I ? Vratislav II / Svatava Polská 13.49
Vratislav II 1033 Břetislav I / Jitka ze Svinibrodu (Judita ze Schweinfurtu) 26.81
Břetislav I 1003 Oldřich / Božena 53.63
Oldřich 980 Boleslav II / Ema Franská (Frankenland) 7.25
Boleslav II 932 Boleslav I / Biagota (jméno německé?, starobulharské?) 12.50
Boleslav I 915 Vratislav I / Dragomira ze Stodor (polabští Slované, Lutici) 25.00
Vratislav I 888 Bořivoj / Ludmila (z rodu Pšovanů, nebo lužických Srbů) 50.00
Bořivoj 853 Hostivít / ? 100.00